Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Yên Bái: Chi cục Bảo vệ môi trường không để xảy ra điểm nóng về ô nhiễm

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái không để xảy ra điểm nóng về ô nhiễm môi trường trên địa bàn.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái vừa ban hành kết luận thanh tra trách nhiệm thực hiện quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng và kiểm tra công tác cải cách hành chính của Chi cục Bảo vệ môi trường giai đoạn 2020-2021.

Yên Bái không xảy ra điểm nóng về môi trường.

Yên Bái không xảy ra điểm nóng về môi trường.

Theo đó, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng, nên đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các phòng thực hiện kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Trong những năm qua, việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng chống tham nhũng của Chi cục đã được triển khai toàn diện và thực hiện tương đối tốt. Giai đoạn 2020-2021, Chi cục không để xảy ra các vi phạm trong công tác phòng chống tham nhũng, công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường được tăng cường và đạt hiệu quả, trên địa bàn tỉnh Yên Bái không để điểm nóng về ô nhiễm môi trường, điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng mới.

Tập thể Chi cục Bảo vệ môi trường được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái cũng chỉ ra tồn tại, thiếu sót tại Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái. Cụ thể, việc tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng chống tham nhũng chưa được phong phú, chưa sát với kiến thức, tiếp cận của cán bộ, công chức.

Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Yên Bái chưa chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế theo phân cấp quản lý, sử dụng công chức, người lao động của đơn vị, nên chưa xây dựng kế hoạch dài hạn trong quản lý, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức của đơn vị.

Chi cục chưa chủ động, thường xuyên cập nhật thông tin, dữ liệu của đội ngũ cán bộ, công chức lên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức. Chi cục cũng chưa lưu bản kê khai tài sản thu nhập của cán bộ, công chức thuộc đối tượng kê khai tài sản thu nhập năm 2020 và 2021 theo quy định.

Trước việc thiếu sót, tồn tại trên, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái - Hồ Đức Hợp yêu cầu Chi cục Bảo vệ môi trường khắc phục những tồn tại và có bảo cáo kết quả thực hiện trước 30/8/2022.

Đức Mậu

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/yen-bai-bao-ve-moi-truong-so-tnmt-yen-bai-o-nhiem-68525.html