Yên Bái: Hơn 30 tỷ đồng ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo'

Gốc
Hưởng ứng phong trào 'Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau' do Thủ tướng Chính phủ phát động, năm 2020, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ 'Vì người nghèo', chương trình an sinh xã hội được trên 30 tỷ đồng.

Từ nguồn quỹ vận động được, MTTQ các cấp đã hỗ trợ xây dựng làm mới và sửa chữa 679 nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương với tổng số tiền hơn 18,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng hỗ trợ nguồn lực giúp hàng trăm hộ gia đình phát triển sản xuất, trợ giúp người nghèo về giống, vật tư, khám chữa bệnh…

Trung Hiếu

Nguồn Đại Đoàn Kết http://daidoanket.vn/yen-bai-hon-30-ty-dong-ung-ho-quy-vi-nguoi-ngheo-553996.html