Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Yên Bái kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, khai trừ 2 đảng viên

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái quyết định thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng và nhiều đảng viên vi phạm.

Tại kỳ họp thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái mới đây đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên và một số cá nhân liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện và công tác cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020 chưa kịp thời chỉ đạo phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa một số văn bản của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có việc thực hiện các chính sách về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng dẫn đến có 7 tổ chức Đảng và 81 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện.

Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy thiếu kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; thiếu đôn đốc, chỉ đạo UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện.

(Ảnh minh họa).

(Ảnh minh họa).

Vi phạm nêu trên của Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên dẫn đến để UBND huyện và các cơ quan liên quan vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng; vi phạm trong công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và các đảng viên Hoàng Hữu Độ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Văn Thịnh, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện; Hoàng Kim Trọng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2016-2021; Đoàn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện và một số tổ chức Đảng, đảng viên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái quyết định Khiển trách các đảng viên Bùi Văn Thịnh, Hoàng Kim Trọng, Đoàn Ngọc Tuấn.

Trước đó, ngày 14/12, thực hiện Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức họp để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, căn cứ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền.

Cụ thể, xem xét quyết định thi hành kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, các Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên và một số cá nhân liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện và công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khiển trách Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

Xem xét quyết định thi hành kỷ luật đảng viên qua kiểm tra, đề nghị thi hành kỷ luật Đảng đối với đảng viên Nông Ích Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025; Trần Đăng Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy vi phạm của đảng viên Nông Ích Chấn và Trần Đăng Khôi gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức Đảng, cơ quan nơi các cá nhân này sinh hoạt và công tác.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định khai trừ ra khỏi Đảng hai đảng viên Nông Ích Chấn và Trần Đăng Khôi.

Tại Hội nghị lần thứ 17, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định khiển trách đảng viên Hoàng Hữu Độ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020.

PV(VOV-Tây Bắc)