Yên Bái lên phương án quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản

Gốc
Vừa qua, tỉnh Yên Bái xem xét hồ sơ, lên phương án quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030.

Quy hoạch thăm dò, khai thác sử dụng khoáng sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030 được xây dựng với mục tiêu phát huy thế mạnh về tiềm năng khoáng sản của tỉnh, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản.

Thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản gắn liền với bảo vệ môi trường và an toàn lao động; công tác quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản phải đáp ứng nhu cầu sử dụng cho phát triển bền vững, lâu dài.

Yên Bái lên phương án quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn khoáng sản - Ảnh 1

Yên Bái lên phương án quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn

Theo Quy hoạch này, tỉnh lập quy hoạch đối với 15 nhóm, loại khoáng sản trên địa bàn 8 huyện, thành phố với tổng số 184 khu vực (trong đó có 9 khu vực khai thác tận thu). Trong 184 khu vực có 135 khu vực đã được cấp phép thăm dò hoặc cấp phép khai thác khoáng sản.

Phân loại theo nhóm, loại khoáng sản chì than 7 khu vực; quặng 40 khu vực; quặng chì - kẽm 12 khu vực; quặng vàng 4 khu vực; felspat - granit bán phong hóa 6 khu vực; kaolin 4 khu vực; barit 1 khu vực; grafit 1 khu vực; đá vôi trắng, đá hoa 5 khu vực; đá bán quý 1 khu vực; thạch anh 3 khu vực; đất sét làm gạch 12 khu vực; cát sỏi 38 khu vực; đá làm vật liệu xây dựng thông thường 49 khu vực; đất san lấp 1 khu vực.

Phân loại theo địa bàn các huyện, thành phố thì thành phố Yên Bái 11 khu vực; huyện Lục Yên 28 khu vực; huyện Mù Cang Chải 13 khu vực; huyện Trạm Tấu 2 khu vực; huyện Trấn Yên 33 khu vực; huyện Văn Chấn 48 khu vực; huyện Văn Yên 36 khu vực; huyện Yên Bình 13 khu vực.

Thanh Ngà

Tin nóng

Tin mới