(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa giao UBND tỉnh Yên Bái quản lý cấp phép hoạt động khoáng sản khu vực điểm quặng chì-kẽm trên diện tích 2 ha ở huyện Mù Căng Chải, tỉnh Yên Bái.

UBND tỉnh Yên Bái xem xét các vấn đề liên quan đến khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản để chỉ đạo việc khoanh định diện tích khai thác hợp lý; quặng khai thác được phải phục vụ cho dự án chế biến sâu trong nước, không xuất khẩu quặng thô. * Tại văn bản số 3479/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét các vấn đề cụ thể để cấp giấy phép chế biến than cho các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo quy định của Luật Khoáng sản và Bảo vệ môi trường. ** Tại văn bản số 3509/VPCP-KTN về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng tổng hợp kiến nghị của các địa phương về việc bổ sung vào quy hoạch các dự án đầu tư xây dựng mới nhà máy xi măng theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 630/VPCP-KTN ngày 27/1/2010, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2010. Nam Anh (Nguồn: Công văn số 3507, 3509, 3479/VPCP-KTN)