Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Yên Bái xử lý, kỷ luật 7 tổ chức đảng và 83 đảng viên

Tỉnh Yên Bái vừa thông tin về tình hình kiểm tra, xử lý kỷ luật 7 tổ chức đảng và 83 đảng viên tại Đảng bộ huyện Lục Yên và Văn Chấn

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái vừa thông tin về việc tiến hành kiểm tra, xem xét xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn.

Cụ thể, ngày 08/12/2022, thực hiện Quy chế làm việc, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy họp kỳ thứ 15. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên và một số cá nhân liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện và công tác cán bộ.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 chưa kịp thời chỉ đạo phổ biến, quán triệt và cụ thể hóa một số văn bản của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, trong đó có việc thực hiện các chính sách về chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng dẫn đến có 07 tổ chức đảng và 81 đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật; chưa thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huvện ủy, Thường trực Huyện ủy; thiếu kiểm tra, giám sát đối với các cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo thực hiện công tác đầu tư xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng; thiếu đôn đốc, chỉ đạo UBND huyện trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện.

Vi phạm nêu trên của Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên dẫn đến UBND huyện và các cơ quan liên quan vi phạm trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đầu tư xây dựng; vi phạm trong công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng.

Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020 và các đồng chí: Hoàng Hữu Độ trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020; Bùi Văn Thịnh, Đảng viên Chi bộ Tổ dân phố số 6, trực thuộc Đảng bộ phường Yên Ninh, thuộc Đảng bộ thành phố Yên Bái (nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Lục Yên); Hoàng Kim Trọng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lục Yên (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên nhiệm kỳ 2016 - 2021); Đoàn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên (nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Lục Yên; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Lục Yên)và một số tổ chức đảng, đảng viên.

Các tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật liên quan đến công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện. Ảnh minh họa

Các tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật liên quan đến công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện. Ảnh minh họa

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định Khiển trách các đồng chí: Bùi Văn Thịnh; Hoàng Kim Trọng; Đoàn Ngọc Tuấn.

Tiếp theo, ngày 14/12/2022, thực hiện Quy chế làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức họp để xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp này, căn cứ đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên thuộc thẩm quyền. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên, cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên và một số cá nhân liên quan trong công tác quản lý đất đai, xây dựng, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn huyện và công tác cán bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định “Khiển trách” Ban Thường vụ Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thứ hai, xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên qua kiểm tra, đề nghị thi hành kỷ luật đảng đối với đồng chí Nông Ích Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn, nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025; đồng chí Trần Đăng Khôi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Văn Chấn, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy vi phạm của đồng chí Nông Ích Chấn và đồng chí Trần Đăng Khôi gây hậu quả rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, rất bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân, tổ chức đảng, cơ quan nơi các đồng chí sinh hoạt và công tác. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định “Khai trừ ra khỏi Đảng” các đồng chí: Nông Ích Chấn, Trần Đăng Khôi.

Ông Hoàng Hữu Độ, Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020

Ông Hoàng Hữu Độ, Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015-2020

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định “Khiển trách” đồng chí Hoàng Hữu Độ trên cương vị Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Bí thư Huyện ủy Lục Yên nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Thu Hường