Yên Khánh (Ninh Bình): Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Gốc
Thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới (NTM) huyện Yên Khánh (tỉnh Ninh Bình) đã ban hành các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ kích cầu về phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn... Nhờ đó, chương trình xây dựng NTM của huyện được triển khai tích cực, các đơn vị thực thi khá hiệu quả theo bộ tiêu chí đã ban hành.

Xã Khánh Thiện sẽ hoàn thành 19 tiêu chí NTM vào cuối năm nay

Chúng tôi tìm về xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh vào những ngày giữa tháng 8, cái nắng vẫn còn oi bức. Mặc dù, Khánh Thiện không phải là xã điểm về xây dựng NTM nhưng dường như mọi thứ ở đây đang dần hoàn thiện theo chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM.

Bà Hoàng Thị Thành- xóm 1 cho biết: " Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chính sách quan tâm đến với người dân, đặc biệt là chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM đã làm cho đời sống của người dân ngày một nâng lên, không còn nhiều hộ nghèo như trước kia nữa. Người dân chúng tôi rất phấn khởi trước sự đổi mới của quê hương”.

Còn ông Phạm Minh Sanh- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Khánh Thiện cho biết, để có được sự đồng thuận của người dân trong việc xây dựng NTM chúng tôi phải vận động, tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cho nhân dân hiểu, từ đó người dân ý thức được việc làm là đúng, thiết thực. Trong công cuộc xây dựng NTM này, người dân xác định mình là chủ thể, chính quyền cấp trên chỉ hỗ trợ một phần nên được bà con đồng tình ủng hộ ngày công, hiến đất, đóng góp nguyên vật liệu,…Bên cạnh đó xã cũng tranh thủ sự vận động những người con quê hương làm ăn thành đạt ở xa hỗ trợ tiền, nguyên vật liệu cho chương trình. Điển hình trong số đó có ông Đỗ Thành Chung - Chủ tịch Tập đoàn INDEVCO hỗ trợ đầu tư xây dựng Đình Hàng tổng và chợ trên 17 tỷ đồng.

"Từ sự vận động đó, đến nay xã đã đạt được 15/19 tiêu chí về xây dựng NTM, quyết tâm đến cuối 2013 sẽ hoàn thành 19 tiêu chí đề ra của chương trình NTM, mặc dù không nằm trong xã điểm xây dựng NTM của tỉnh”, ông Sanh nói.

Được biết đến thời điểm này, huyện Yên Khánh có 18/18 xã đã hoàn thành và được phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM với tổng kinh phí thực hiện 4.500 triệu đồng, bình quân 250 triệu đồng/xã; có 3 xã đạt 15 tiêu chí; 3 xã đạt 10-11 tiêu chí; 12 xã đạt từ 6-9 tiêu chí. Trong 5 xã điểm xây dựng NTM là Khánh Phú, Khánh Cư, Khánh Hải, Khánh Nhạc và Khánh Thành, mục tiêu đến cuối năm 2013 sẽ có 3 xã hoàn thành xây dựng NTM.

Ông Phạm Quang Ngọc - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM, Chủ tịch UBND huyện Yên Khánh cho biết, trong quá trình xây dựng NTM ở Yên Khánh vẫn còn một số khó khăn cần khắc phục như công tác chuyển dịch cơ cấu kinh tế tại một số địa phương còn chậm; việc thực hiện lồng ghép các chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường, cải tạo lưới điện còn thiếu tích cực, chưa phát động thành phong trào sâu rộng trong nhân dân.

"Để đạt được những mục tiêu đề ra, trong thời gian tới, huyện Yên Khánh sẽ tiếp tục thực hiện các cơ chế, chính sách kích cầu đã ban hành và bổ sung các chính sách mới tùy theo từng điều kiện, giai đoạn cụ thể khác nhau để có động lực tốt nhất trong quá trình thực hiện. Cải thiện môi trường đầu tư, có các chính sách ưu tiên thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn”, ông Ngọc khẳng định.

Hoàng Văn Linh

Tin nóng

Tin mới