Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Yêu cầu công bố số liệu tự doanh của các công ty chứng khoán

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) sẽ giao Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam chỉ đạo Sở GDCK Hà Nội (HNX) và Sở GDCK TPHCM (HOSE) đưa ra các cảnh báo, yêu cầu doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin khi các mã chứng khoán có dấu hiệu tăng, giảm giá trần, sàn từ 5-10 phiên.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/yeu-cau-cong-bo-so-lieu-tu-doanh-cua-cac-cong-ty-chung-khoan-39112.htm