Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Yêu cầu CTCK không được trực tiếp nhận tiền giao dịch

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Đây là một nội dung được đề cập trong Công văn số 1888/UBCK-QLKD, ngày 17/9, của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thực hiện quản lý tách biệt tiền gửi nhà đầu tư tại ngân hàng.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=95692