(PL)- Đó là nội dung công văn của Bộ Tài chính gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối vào chiều tối 27-5. Bộ Tài chính yêu cầu thời gian thực hiện từ 21 giờ ngày 27-5.

Ngay sau khi nhận được công văn trên, đồng loạt các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối đã công bố mức giảm và thời gian giảm theo yêu cầu của Bộ Tài chính. Như vậy, giá bán lẻ xăng A92 sẽ từ 16.990 đồng/lít xuống còn 16.490 đồng/lít. Bộ Tài chính cũng cho biết kể từ hôm nay (28-5), mức sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng từ 500 đồng/lít giảm xuống còn 200 đồng/lít. Giá bán các mặt hàng dầu và mức sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu vẫn tiếp tục thực hiện mức 300 đồng/lít, kg. L.THANH