Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến vi phạm của đồng chí Nguyễn Văn Thanh

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Công văn số 121-CV/TU ngày 14-5-2021 về kiểm điểm làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; quản lý cán bộ, thực hiện kỷ cương hành chính.

Theo đó, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Ban Thường vụ và nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, các cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu liên quan đến vi phạm của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội (thuộc Tổng công ty Đầu tư và phát triển Nhà Hà Nội) Nguyễn Văn Thanh về việc chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND thành phố và công tác quản lý cán bộ, trong thực hiện kỷ cương hành chính; báo cáo Thường trực Thành ủy trước ngày 20-5-2021.

Chỉ đạo trên được ban hành dựa trên các quy định và chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và căn cứ Quy định 102-QĐ/TƯ ngày 15-11-2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Quy định số 07-QĐi/TƯ ngày 28-8-2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm; Quy định số 03-QĐ/TU ngày 12-10-2018 của Thành ủy Hà Nội về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.

Cùng ngày, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã quyết định đình chỉ sinh hoạt cấp ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư Xây dựng số 2 Hà Nội vì những vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, ngày 12-5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã chỉ đạo UBND thành phố, Sở Nội vụ có công văn thượng khẩn yêu cầu Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội báo cáo, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân có liên quan đến vi phạm của Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng số 2 Hà Nội Nguyễn Văn Thanh (thuộc Tổng công ty này) về việc chấp hành quy định trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Trao đổi với Báo Hànôịmới, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, việc xử lý trách nhiệm cá nhân hay tập thể vi phạm các quy định phòng, chống dịch Covid-19 là yêu cầu cấp thiết để siết chặt kỷ cương, kỷ luật. Chỉ có vừa biểu dương, khen thưởng kịp thời những nơi làm tốt, đồng thời phê bình, kỷ luật nghiêm minh những nơi làm chưa tốt mới có thể giữ vững thế trận trước diễn biến dịch Covid-19 hiện nay.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/999422/yeu-cau-kiem-diem-trach-nhiem-tap-the-ca-nhan-lien-quan-den-vi-pham-cua-dong-chi-nguyen-van-thanh