Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ

Gốc
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 7295 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện tốt quy định về huy động vốn bằng ngoại tệ.

Yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ - Ảnh 1

Theo đó, để bảo đảm an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng, Thống đốc NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng tín dụng bằng ngoại tệ, đồng thời kiểm soát tỷ lệ tín dụng/huy động vốn bằng ngoại tệ ở mức phù hợp, đảm bảo cân đối nguồn vốn giữa huy động và cho vay, tăng cường kiểm soát rủi ro trong hoạt động cấp tín dụng bằng ngoại tệ.

Các tổ chức tín dụng cũng được yêu cầu chấp hành đúng mức lãi suất huy động được quy định tại Thông tư số 06 năm 2014 và Quyết định số 2589 năm 2015 của Thống đốc NHNN; không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.

Các tổ chức tín dụng tự kiểm tra, phát hiện những vi phạm về mức lãi suất huy động; chỉ đạo chấn chỉnh và xử lý nghiêm người đứng đầu các chi nhánh, đơn vị để xảy ra vi phạm, không chấp hành các quy định của NHNN.

HÀM YÊN

Tin nóng

Tin mới