QĐND Online – Để giải quyết vụ cá chết hàng loạt trên sông Cầu Trắng - quận Liên Chiểu (báo QĐND Online đã thông tin) ngày 28-5, UBND Thành phố Đà Nẵng đã có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn - Đà Nẵng (đơn vị chủ quản Khu công nghiệp Liên Chiểu). Theo đó, yêu cầu công ty lắp đặt ngay hệ thống xử lý nước thải tại KCN Liên Chiểu để bảo đảm nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường mới cho xả vào sông cầu Trắng.

Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất về tình trạng xả nước thải của các doanh nghiệp trong và ngoài KCN Liên Chiểu gây ô nhiễm môi trường. UBND thành phố cũng đã chỉ đạo UBND quận Liên Chiểu tiếp tục theo dõi tình hình nguồn nước tại sông Cầu Trắng và có biện pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố. Mặt khác vận động nhân dân thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ khu vực hạ lưu sông Cầu Trắng và toàn bộ khu dân cư để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Lâm Anh