UBND TP HCM vừa chỉ đạo Sở GTVT làm việc với Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn để yêu cầu thực hiện giảm giá vé vào cổng.

Đặc biệt là giảm giá vé đối với học sinh, sinh viên và người nghèo. Việc giảm giá vé phải báo cáo cho UBND TP cuối tháng 9-2016.

Yeu cau Thao cam vien Sai Gon giam gia ve - Anh 1

Thảo cầm viên Sài Gòn

Quyết định trên dựa vào phản ảnh của các cơ quan báo chí và cử tri trên địa bàn TP là giá vé vào cổng Thảo cầm viên Sài Gòn hiện này là quá cao. Cụ thể, người lớn: 50.000 đồng/vé; trẻ em:30.000 đồng/vé; trẻ em thấp hơn 1m được miễn phí.

Tr.Hoàng