(CafeF) – Thực tế tại Mỹ cho thấy tại bang nào có số lượng người nhập cư lớn, thị trường nhà đất sẽ phục hồi nhanh hơn. >  Nỗ lực giảm giá dầu chỉ như “muối bỏ biển”/   Câu chuyện kinh doanh: hơn 150 năm thương hiệu Louis Vuitton