Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Yêu xưa

Gốc

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng/ Xếp tàn y lại để dành hơi...”. Đó là những tứ thơ từ lâu luôn khiến tôi suy nghĩ và yêu mến cách bộc lộ tình cảm của người xưa.

Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/loi-song/232819.asp