Nghiên cứu thí nghiệm của các bác sĩ Mỹ tại Đại học Temple ở Philadelphia trên 24 phụ nữ hơn 65 tuổi đã cho thấy rằng các bà đi đứng nhanh nhẹn hơn và cao thêm bình quân 1 cm, sau 9 tuần tập yoga.