(AutoNet)- Hệ thống dẫn động cầu sau của ZF, đã được lên kế hoạch ứng dụng sản xuất hàng loạt cho các xe tương lai của BMW, đã chứng tỏ được lợi thế của mình