Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Zimbabwe thông qua dự luật hạn chế sở hữu của công ty nước ngoài

Gốc

NDĐT - Quốc hội Zimbabwe vừa thông qua dự luật chuyển phần lớn quyền kiểm soát các công ty nước ngoài đang hoạt động tại nước này cho những người Zimbabwe da đen.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=106184&sub=82&top=45