Motorola vừa giới thiệu sản phẩm điện thoại nắp trượt MOTOZINE ZN200 với 2 ưu điểm: thiết kế đẹp và giá tốt vào ngày 7/10/2008 tại TP.HCM.