Công ty đã phát huy 53 sáng kiến cải tiến, tiết kiệm làm lợi gần 8 tỉ đồng và có 3 công trình được Tổng LĐLĐ VN gắn biển công nhận