Sáng 1/3, Bộ Khoa học và Công nghệ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và điều động nhân sự giữ các vị trí chủ chốt trong các cơ quan trực thuộc Bộ.

Các quyết định này được TS Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. Theo đó Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ bổ nhiệm lại bà Hà Thị Lâm Hồng giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ hợp tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 15/3/2016.

Bổ nhiệm lại bà Trần Bích Ngọc giữ chức Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế từ ngày 18/2/2016.

Bổ nhiệm lại ông Mai Thanh Bình giữ chức Phó giám đốc Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học công nghệ quốc gia từ ngày 5/3/2016.

Bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Hải Hằng giữ chức Phó Tổng biên Tạp chí Khoa học và công nghệ Việt Nam kể từ ngày 15/3/2016.

Căn cứ vào Nghị quyết của Ban cán sự về việc điều động lãnh đạo của Bộ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm Cục trưởng Cục Công tác phía Nam đối với ông Phạm Xuân Đà - Viện trưởng Viện kiểm nghiệm An toàn thực phẩm Quốc gia, Bộ Y tế giữ chức vụ Cục trưởng Cục Công tác phía Nam kể từ ngày 1/3/2016.

Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Đỗ Thành Long, Phó Vụ trưởng, Thư ký Bộ trưởng giữ chức Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học công nghệ Quốc gia từ ngày 1/3/2016.

Điều động ông Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật giữ chức Vụ trưởng Vụ Phát triển khoa học công nghệ địa phương kể từ ngày 15/3/2016.

Giao ông Nguyễn Đình Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật phụ trách Vụ Khoa học và công nghệ các ngành kinh tế kỹ thuật kể từ ngày 15/3/2016.

Điều động bà Trần Bích Ngọc, Phó vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân kể từ ngày 15/3/2016.

Điều động bà Trần Thị Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng đến nhận chức vụ Phó Cục trưởng Cục thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia kể từ ngày 15/3/2016.

PV