QĐND - Chiều 7-11, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ra chỉ thị về việc khẩn cấp tổ chức phòng, chống dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm trong quân đội.