Tôi thật sự cảm tấy kinh tởm những con người mất hết nhân tính sau khi đọc báo. Thấy thương hại một kiếp người và cảm thấy hổ thẹn với những gì mà con người gây ra cho nhau.