Chủ tịch Hêng Xom-rin nhấn mạnh: Công lao đặc biệt thiêng liêng của bộ đội tình nguyện Việt Nam sẽ mãi ghi dấu trong lịch sử của đất nước Cam-pu-chia...