(VnMedia) - Microsoft Việt Nam vừa phối hợp với Hội Tin học Việt Nam giới thiệu cổng thông tin công nghệ dành cho cộng đồng lập trình viên (http://msdnvietnam.net) và cổng thông tin dành cho cộng đồng hệ thống thông tin Việt Nam http://Technetvietnam.net tại trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.Hồ Chí Minh.