PN - Tổng công ty Điện lực TP.HCM vừa có văn bản gửi các đơn vị điện lực thành viên chỉ đạo tổng kiểm tra rà soát và đề ra phương án đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2012.

Theo đó, tất cả các đơn vị điện lực thành viên tiến hành kiểm tra ngay toàn bộ lưới điện và nhánh dây cấp điện cho tất cả các hội đồng thi tuyển sinh ĐH, CĐ trên toàn TP. Khi phát hiện lưới điện có bất kỳ nguy cơ nào gây mất an toàn cho việc cung cấp điện thì tiến hành sửa chữa, thay thế ngay. Trong các ngày 4, 5, 9, 10, 15, 16/7 (những ngày thi ĐH, CĐ), tất cả các đơn vị điện lực tuyệt đối không được cắt điện trên lưới đối với các đường dây cấp điện cho các địa điểm diễn ra kỳ thi. Ngoài ra, nhằm đề phòng trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng, Tổng công ty Điện lực TP cũng đề nghị các đơn vị điện lực trang bị đầy đủ máy phát điện dự phòng cho các hội đồng thi.

PHAN TRÍ