TT - Hơn 3.000 SV khoa ngân hàng (ĐH Kinh tế TP.HCM) vừa tham dự ngày hội văn hóa và hướng nghiệp.