(Zing) - Chị Nguyệt bị một người chặn lại, khống chế lấy xe máy rồi bắt chị ngồi sau. Đi được một đoạn, thừa lúc tên cướp sơ hở, chị nhảy xuống hô cướp.