Hanoinet - Nàng cảm thấy không tự tin khi cơ thể không giữ được form, sợ sẽ phải chọn cỡ quần rộng hơn…. Nhưng giờ đây, mọi sự đã thay đổi. Nàng quên dần thói quen liên quan đến làm đẹp.