Từ ngày 1/8 đến ngày 30/9, các đăng ký chương trình tiếng Anh người lớn (bao gồm tiếng Anh học thuật và tiếng Anh giao tiếp chuyên nghiệp) tại Language Link sẽ được ưu đãi học phí lên tới 850.000 đồng và nhiều quà tặng hấp dẫn.