LNST 6 tháng của MCO đạt 2,71 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,87% so với cùng kỳ do sự gia tăng của các khoản chi phí.

CTCP MCO Việt Nam (MCO) công bố Báo cáo tài chính tổng hợp 6 tháng đầu năm 2010. Theo đó, tính lũy kế 6 tháng đầu năm, MCO đạt 106,62 tỷ đồng doanh thu, tăng 31,6% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động xây dựng đạt 103,26 tỷ đồng, chiếm gần 97% tổng doanh thu. Do trong kỳ chi phí tài chính tăng 33,18%, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 39,06% so với cùng kỳ, lần lượt chiếm 5,94 tỷ đồng và 2,67 tỷ đồng nên LNST 6 tháng của MCO đạt 2,71 tỷ đồng, giảm nhẹ 6,87% so với cùng kỳ. Năm 2010, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 240 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 9 tỷ đồng. Như vậy tính đến hết tháng 6 năm nay, MCO đã hoàn thành 44,43% kế hoạch doanh thu và đạt 30,11% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2010. Cũng trong năm nay, MCO dự kiến chào bán 4.103.900 CP tỷ lệ 1:1 cho CĐHH với giá 10.000 đồng để tăng vốn điều lệ lên 84,08 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn phục vụ đầu tư xây dựng thủy điện Xoóng Con tại Tương Dương, Nghệ An (20 tỷ đồng) và đầu tư xây dựng khu nhà ở mới Yên Hòa tại Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, Nghệ An (hơn 23 tỷ đồng). Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, giá cổ phiếu MCO giảm 200 đồng, tương đương giảm 1,2% đạt 16.000 đồng/CP với 16.300 đơn vị được chuyển nhượng thành công. H.Vân HNX