QĐND Online – Sáng 1-9, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội trọng thể tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19-8-1945/19-8-2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945/2-9-2010).

Tham dự Lễ mít tinh có các đồng chí: Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm. Tới dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; Phó Chủ tịch nước, nguyên Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Chủ tịch Quốc hội, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, đoàn thể Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng; đại diện đại sứ, đại diện, trưởng đại diện quốc tế tại Hà Nội và bạn bè quốc tế tiêu biểu cho phong trào đoàn kết hữu nghị… Trước Lễ mít tinh là chương trình ca nhạc đặc biệt kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 được dàn dựng công phu. Các bài hát cách mạng, những màn múa hát đặc sắc, những đoạn phim về Bác Hồ và một thời lịch sử hào hùng của dân tộc đã tạo nên một không khí vui mừng, phấn khởi cũng như biết ơn về công lao to lớn, xương máu của lớp cha anh đi trước đổ xuống để giành độc lập, tự do cho dân tộc. Tại Lễ mít tinh, trong bài diễn văn của mình, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: Cách đây tròn 65 năm, ngày 2-9-1945, tại Quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, trịnh trọng tuyên bố với toàn thể quốc dân và thế giới sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam). Đây là thành quả vĩ đại của Cách mạng Tháng Tám và ngày 2-9-1945 trở thành mốc lịch sử trọng đại của đất nước, mở ra trang sử mới vô cùng rạng rỡ trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Để “đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” như hôm nay, chúng ta đời đời khắc ghi công ơn to lớn của hàng triệu người con ưu tú đã hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì chủ nghĩa xã hội, vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Chúng ta bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc lão thành cách mạng, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, cùng toàn thể chiến sỹ, đồng bào ở trong và ngoài nước đã hiến dâng cho Tổ quốc cả tuổi thanh xuân và những người thân yêu nhất, đóng góp sức lực, tài năng, của cải cho thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là thắng lợi của trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần đấu tranh quật cường của toàn thể dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước nêu rõ: “Những thành tựu to lớn đã đạt được từ ngày thành lập nước đến nay chứng tỏ sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và toàn thể dân tộc Việt Nam”. Đồng thời Chủ tịch nước cũng chỉ ra: Công cuộc đổi mới toàn diện đang tiếp tục tạo ra những tiền đề quan trọng để đất nước ta đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Kinh tế phát triển chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc. Việc huy động và hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển còn không ít hạn chế. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều bất cập, một số mặt còn yếu kém, chậm được giải quyết, trở thành vấn đề bức xúc trong xã hội. Từ đó Chủ tịch nước chỉ ra: “Phát huy tinh thần tiến công của Cách mạng Tháng Tám, chúng ta phải đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt coi trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân đồng thời bảo đảm trật tự, kỷ cương xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách tư pháp một cách triệt để, toàn diện. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước, không ngừng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực”. Thay mặt Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Minh triết kêu gọi: “toàn thể đồng bào và chiến sỹ cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài hãy đồng tâm, hiệp lực, ra sức tận dụng vận hội, thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đẩy mạnh toàn diện và sâu rộng sự nghiệp đổi mới đất nước, quyết tâm toàn thành mọi nhiệm vụ đã đề ra”. Chủ tịch nước tin tưởng: “Một dân tộc đã làm nên những chiến công hiển hách, mang tầm vóc lịch sử như dân tộc Việt Nam nhất định sẽ lập được những kỳ tích mới trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Thời cơ, vận hội và một tương lai sáng lạn đang đến với dân tộc ta, nhân dân ta”. Cũng trong buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hoài, cán bộ lão thành cách mạng (xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội) đã lên phát biểu, thể hiện sự tự hào về truyền thống cách mạng của dân tộc, cũng như thời kỳ cam go, đầy thử thách của dân tộc, về tinh tầnh cách mạng trong sáng, đầy nhiệt huyết của một lớp người đã đóng góp máu xương cho độc lập dân tộc. Đồng thời bà Nguyễn Thị Hoài cũng thể hiện sự vui mừng trước sự đổi thay của đất nước và đặt niềm tin, mong mỏi vào thế hệ trẻ luôn ghi nhớ công lao cha anh đi tước, nỗ lực phấn đấu góp phần đưa đất nước ngày một phát triển. Đảng viên trẻ Nguyễn Phương Thảo, đại diện cho thế hệ thanh niên Việt Nam cũng bày tỏ sự tự hào về truyền thống của dân tộc cũng như lớp cha anh đi trước. Thế hệ trẻ xin hứa sẽ ra sức học tập, thi đua rèn luyện, xứng đáng là lớp thanh niên thời đại Hồ Chí Minh, góp phần thiết thực xây dựng đất nước ngày một phát triển, to đẹp hơn. Bài và ảnh: Xuân Dũng