Trong 18 cháu ở Nhà trẻ Hữu nghị, có chừng 10 cháu được đón về ăn Tết, các cháu còn lại vẫn ăn Tết tại Nhà trẻ. Cũng có những trường hợp các cháu về nhà họ hàng ăn tết ban ngày rồi chiều tối lại lặng lẽ về nhà trẻ ngủ...