Biết bà xã có thai, anh Khoa, ở Hào Nam, Hà Nội, kỹ thuật viên một công ty điện tử, lập tức bảo vợ ngừng ngay món cá trong thực đơn, vì sợ "nhỡ xương cá nó đâm vào con thì khổ".