Mặc dù bệnh tiêu chảy cấp đã được khống chế từ vài tháng nay, nhưng thời điểm giao mùa thời tiết ẩm ướt sẽ là điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát triển trở lại...