Thủ tướng Phan Văn Khải vừa ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, Phó tổng thanh tra làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trần Văn Tuấn, Phó ban tổ chức Trung ương làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.