Hội nghị này sẽ được tổ chức trong ba ngày, từ 2-4/4 tới tại Rumani.