24/3, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị số 11/2008/CT-TTg, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương tổ chức triển khai thi hành Luật Đặc xá.