(VietNamNet) - Ngày 12/4, Sở Y tế TP.HCM cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy mẫu nước cống thải ra từ khu nhà trọ nơi bệnh nhân tiêu chảy cấp đầu tiên trên địa bàn thành phố cư ngụ cũng có phẩy khuẩn tả.