Hanoinet - Được biết, kể từ năm thành lập (2003) đến nay, ĐH Quốc tế sử dụng 2 tầng lầu của tòa nhà điều hành ĐH Quốc gia cho việc giảng dạy, nghiên cứu và làm việc.