(NDH) Sau khi bán ròng liên tiếp 6 phiên thì tới phiên hôm nay (25/10), tự doanh của các công ty chứng khoán đã mua ròng trở lại 21,2 tỷ đồng.

Theo số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), phiên hôm nay, tự doanh của các công ty chứng khoán đã mua ròng 21,2 tỷ đồng (tương ứng với khối lượng mua ròng là 878.370 cổ phiếu).

Trong đó, họ đã mua vào 1,76 triệu cổ phiếu chiếm 2,38% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường, tương đương với giá trị mua vào là 40,99 tỷ đồng chiếm 3,83% giá trị giao dịch toàn thị trường.

Chiều ngược lại, họ chỉ bán ra 885.960 cổ phiếu (chiếm tỷ trọng 1,19% tổng khối lượng giao dịch), tương đương giá trị bán ra là hơn 19,78 tỷ đồng (chiếm 1,85%).

Được biết, phiên hôm nay khối nhà đầu tư nước ngoài cũng đã mua ròng 46,88 tỷ đồng trên HOSE và 12,47 tỷ đồng trên HNX.

Bình Minh - NDH