Mỗi vụ thử tên lửa đạn đạo giúp Triều Tiên cải thiện công nghệ, nhằm đạt mục tiêu có thể tấn công lãnh thổ Mỹ bằng vũ khí hạt nhân.

Theo VnExpress