Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

25.000 tỷ đồng để xóa phòng học ba ca

Gốc

Hanoinet - Tổng số tiền đầu tư nói trên để triển khai các mục tiêu: Xóa phòng học 3 ca, phòng học tạm thời các loại...

Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=50739