Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Gốc
Sáng 8/4/2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV phê chuẩn, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Văn Hùng giữ chức Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng

Bnews/TTXVN

Nguồn Bnews https://bnews.vn/bo-truong-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-nguyen-van-hung/191989.html