Tối 6/10, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức Lễ tiếp nhận bàn giao tổng thể các mặt công tác của Cục Cảnh sát bảo vệ (C65) và Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (C69) thuộc Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội (Tổng cục 7) sang Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động chủ trì lễ bàn giao.

Tại lễ tiếp nhận bàn giao có Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục 7; Thiếu tướng Đỗ Đức Kính, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Thiếu tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an.

Lễ tiếp nhận bàn giao tổng thể các mặt công tác của Cục Cảnh sát bảo vệ (C65) và Cục Quản lý, huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ (C69 ).

Tại lễ bàn giao đã thông qua dự thảo biên bản bàn giao về nguyên tắc các mặt công tác C65, C69 Tổng cục VII sang Bộ Tư lệnh CSCĐ. Các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề liên quan công tác bàn giao. Trung tướng Nguyễn Văn Vượng cho biết, thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục VII đã chính thức bàn giao các đơn vị (C65 và C69) cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Các đơn vị thực hiện đúng quy định của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Lãnh đạo Tổng cục 7 và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã ký biên bản bàn giao