BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm

BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm

Dự án BOT Cai Lậy chính thức thu phí trở lại

Nóng hôm nay: Kiến nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương

Nóng hôm nay: Kiến nghị Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo tiền phương

BOT Cai Lậy miễn vé cho tất cả xe cá nhân quanh trạm

BOT Cai Lậy miễn vé cho tất cả xe cá nhân quanh trạm

Bộ Giao thông chốt thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy từ 7-10, giá vé thấp nhất 14.000 đồng/lượt

Bộ Giao thông chốt thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy từ 7-10, giá vé thấp nhất 14.000 đồng/lượt

BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm từ 13 giờ ngày 25-9

BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm từ 13 giờ ngày 25-9

Thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy từ ngày 7/10

Thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy từ ngày 7/10

Cách ghi nhận mức phí tại dự án BOT Cai Lậy khi có hai trạm thu

Cách ghi nhận mức phí tại dự án BOT Cai Lậy khi có hai trạm thu
Cách ghi nhận mức phí tại dự án BOT Cai Lậy khi có hai trạm thu
Cách ghi nhận mức phí tại dự án BOT Cai Lậy khi có hai trạm thu

Cách ghi nhận mức phí tại dự án BOT Cai Lậy khi có hai trạm thu

BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm từ chiều 25/9

BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm từ chiều 25/9

Bộ GTVT thống nhất thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy từ ngày 7/10

Bộ GTVT thống nhất thu phí trở lại trạm BOT Cai Lậy từ ngày 7/10

BOT Cai Lậy thu phí thử nghiệm, ô tô vẫn phóng như bay qua trạm

BOT Cai Lậy thu phí thử nghiệm, ô tô vẫn phóng như bay qua trạm

Dự án BOT Cai Lậy bắt đầu thu phí thử nghiệm trên QL1

Nhiều xe vẫn lao nhanh qua BOT Cai Lậy trong ngày thu phí thử

Nhiều xe vẫn lao nhanh qua BOT Cai Lậy trong ngày thu phí thử

Bao nhiêu xe được miễn giảm phí khi BOT Cai Lậy thu phí trở lại?

Bao nhiêu xe được miễn giảm phí khi BOT Cai Lậy thu phí trở lại?

Sửa chữa đường hư hỏng, BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ 7/10

Sửa chữa đường hư hỏng, BOT Cai Lậy thu phí trở lại từ 7/10

Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục đường bộ 'quyết' ngày thu phí BOT Cai Lậy

Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục đường bộ 'quyết' ngày thu phí BOT Cai Lậy

Từ ngày 25-9, BOT Cai Lậy áp dụng thu phí thử nghiệm nhưng không thu tiền

Từ ngày 25-9, BOT Cai Lậy áp dụng thu phí thử nghiệm nhưng không thu tiền

Dự án BOT Cai Lậy sẽ bắt đầu thu phí thử nghiệm từ ngày 25-9