TT - Người dân bức xúc không hiểu vì sao các ngành chức năng báo cáo đã triển khai nhiều dự án chống ngập và các điểm ngập đã giảm, nhưng trên thực tế tình trạng ngập ngày càng lan rộng, mức độ ngập ngày càng trầm trọng.