Đó là những chiếc váy màu đen, xám, huyết dụ tăng nét quý phái, không hề có chi tiết nào gắn đá, sa kim mà ông tận dụng thế mạnh của lụa bóng để kết thành chùm hoa, nơ tô điểm nhấn phần chân ngực, eo...