Từ 3 giờ chiều nay (19/1), giá xăng RON 92, E5 giữ nguyên ở mức 17.594 đồng/lít, giá dầu tăng nhẹ 290 đồng/lít đối với diesel, 347 đồng/lít đối với dầu hỏa.

Gia xang tiep tuc giu nguyen, tang nhe gia dau - Anh 1

Liên Bộ Công Thương – Tài chính chính thức phát đi thông báo cho biết, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 19/1/2017 là 66,707 USD/thùng xăng RON 92; 65,236 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 65,384 USD/thùng dầu hỏa; 335,989 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S.

Giá ethanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 57/BTC-QLG ngày 18/1/2017 của Bộ Tài chính về điều hành kinh doanh xăng dầu là 13.833,08 đồng/lít (chưa có thuế GTGT).

Theo đó, liên Bộ quyết định trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với mặt hàng xăng khoáng ở mức 300 đồng/lít, xăng E5 ở mức 0 đồng/lít. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng dầu như hiện hành.

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau: Xăng khoáng: 503 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 229 đồng/lít); Xăng E5: 514 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 567 đồng/lít); Dầu diesel: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 250 đồng/lít); Dầu hỏa: 0 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 450 đồng/lít); Dầu mazut: 0 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 550 đồng/kg).

Theo đó, xăng RON 92, E5 giữ ổn định giá; Dầu diesel 0.05S tăng 290 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 347 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 496 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá: Xăng RON 92 không cao hơn 17.594 đồng/lít; Xăng E5 không cao hơn 17.322 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S không cao hơn 14.047 đồng/lít; Dầu hỏa: không cao hơn 12.600 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 11.623 đồng/kg.

Đây là lần thứ 2 kể từ đầu năm 2017, giá xăng tiếp tục được giữ nguyên, tăng giá dầu hỏa, dầu diesel, mazut.

Tâm An